سرمایه گذاری خطر پذیر یا جسورانه چیست؟

سرمایه گذاری خطر پذیر یا جسورانه چیست؟

سرمایه گذاری خطر پذیر

سرمایه گذاری خطر پذیر اصطلاحی است که کمتر از صد سال از تولد آن می گذرد. زمانی که جین وایتر در سال ۱۹۳۹ در جمع بانکداران نیویورک از اصطلاح سرمایه گذاری جسورانه یا سرمایه گذاری خطر پذیر استفاده کرد، بدون شک فکر نمیکرد که این عبارت تبدیل به یکی از اصطلاحات دنیای اقتصاد شود و برای آن تعاریف مختلفی در دروس اقتصاد بیان شود.

سرمایه گذاری پر خطر عبارت است از تامین نقدینگی و یا تامین مالی شرکت ها، استارت آپ ها و کسب کارهای جدید و نوپا. این کسب و کارهای نوپا برای آنکه بتوانند سرمایه گذارها را جذب کنند باید آینده ایی روشن و موفق را به سرمایه گذاران نشان دهند.

از عواملی که میتواند سرمایه گذارها رو ترغیب به سرمایه گذاری در یک شرکت نوپا کند، پیش بینی رشد اقتصادی بالای آن شرکت یا کسب و کار است که این نوید را به سرمایه گذاران میدهد که در آینده منابع سرمایه گذاری شده به همراه سود این سرمایه گذاری به آنها باز می گردد.

سرمایه گذاری خطر پذیر یا سرمایه گذاری پر ریسک و یا به عبارت دی